سیستم مدیریت مشتریان بستر طاهابازار برخط شد!

خلاصه

سیستم مدیریت مشتریان طاهابازار (CRM) فعالیت و خدمات خود را آماده ی عرضه به کلیه شعبات طاهابازار کرده است. لازم بذکر است این بستر با هدف رفع تمامی نیاز های شعبات طاهابازار اعم از دیجیتال مارکتینک - مدیریت اطلاعات - مدیریت مالی - حمل و نقل - گزارشات و ... بر خط گشته است.

Posts in same category